<section class="mobile_chat hidden-md hidden-lg">
	<div class="container">
		<div class="row codfe_row">
			<div class="col-xs-3 chat-item">
				<a href="tel:0123456789" class="chat-item-url">
					<div class="chat-item-image">
						<img src="https://codfe.com/wp-content/uploads/2022/02/icon_phone.png" class="img-responsive" alt="goi-dien">
					</div>
					<div class="chat-item-text">
						Gọi điện
					</div>
				</a>
			</div>
			<div class="col-xs-3 chat-item">
				<a href="sms:0123456789" class="chat-item-url">
					<div class="chat-item-image">
						<img src="https://codfe.com/wp-content/uploads/2022/02/icon_sms.png" class="img-responsive" alt="nhan-tin">
					</div>
					<div class="chat-item-text">
						Nhắn tin
					</div>
				</a>
			</div>
			<div class="col-xs-3 chat-item">
				<a href="http://zalo.me/0123456789" class="chat-item-url">
					<div class="chat-item-image">
						<img src="https://codfe.com/wp-content/uploads/2022/02/icon_zalo.png" class="img-responsive" alt="chat-zalo">
					</div>
					<div class="chat-item-text">
						Chat Zalo
					</div>
				</a>
			</div>
			<div class="col-xs-3 chat-item">
				<a href="https://www.messenger.com/t/https://www.facebook.com/aiken.trung/">
					<div class="chat-item-image">
						<img src="https://codfe.com/wp-content/uploads/2022/02/icon_fb.png" class="img-responsive" alt="facebook">
					</div>
					<div class="chat-item-text">
						Facebook
					</div>
				</a>
			</div>
		</div>
	</div>
</section>

<style>
.codfe_row{
  display: flex;
}
.mobile_chat {
  background: #fff;
  position: fixed;
  bottom: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  z-index: 9999;
  box-shadow: #ebebeb 0 0 20px;
}
.chat-item {
  padding: 5px 10px;
}
.col-xs-3 {
  width: 25%;
}
.chat-item a {
  display: block;
}
.chat-item .chat-item-image {
  width: 100%;
  float: left;
}
.chat-item .chat-item-image {
  height: 35px;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
.chat-item .chat-item-image img {
  height: 32px;
}
.chat-item .chat-item-text {
  width: 100%;
  float: left;
}
.chat-item .chat-item-text {
  height: 20px;
  font-size: 11px;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
.chat-item .chat-item-text {
  width: 100%;
  float: left;
}
.chat-item .chat-item-text {
  height: 20px;
  font-size: 11px;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
</style>

Chào các bạn mình là Quốc Hùng , mình sinh ra thuộc cung song tử ,song tử luôn khẳng định chính mình ,luôn luôn phấn đấu vượt lên phía trước ,mình sinh ra và lớn lên tại vùng đất võ cổ truyền ,đam mê của mình là coder ,ngày đi học tối về viết blog ...