Thông thường mình ít khi nào chú ý đến timezone (múi giờ) của máy chủ Linux. Đến gần đây khi nghiên cứu về BorgBackup, mình mới phát hiện ra timezone của máy chủ nếu không thiết lập đúng sẽ ảnh hưởng thông tin ngày giờ của các bản backup.

Ví dụ như trường hợp này: mình yêu cầu thực hiện backup bằng Borg vào khoảng 20:38 (giờ VN) và tên file được lưu theo format ngày tháng %Y-%m-%d_%H:%M. Khi kiểm tra lại thì tên file lại ghi 13:38, là thời gian của múi giờ chuẩn.

GMT 2024-01-08_13:38 Mon, 2024-01-08 20:38:30

Mình cần thay đổi timezone của máy chủ về múi giờ +7 của Việt Nam, để tránh bối rối khi cần phục hồi dữ liệu trong tương lai.

1. Điều chỉnh timezone cho máy chủ

Xem thiết lập timezone hiện tại

timedatectl

Kết quả trả về cho thấy time zone đang là Etc/UTC

Local time: Mon 2024-01-15 01:03:23 UTC
Universal time: Mon 2024-01-15 01:03:23 UTC 
RTC time: Mon 2024-01-15 01:03:23 
Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000) 
System clock synchronized: yes 
NTP service: active 
RTC in local TZ: no

Điều chỉnh timezone thành Asia/Ho_Chi_Minh

sudo timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh

Bạn có thể thay đổi Asia/Ho_Chi_Minh qua 1 timezone khác. Để xem danh sách timezone, dùng lệnh 

timedatectl list-timezones

Kiểm tra lại timezone của hệ thống timedatectl, thông số đã được đổi thành múi giờ +7

Local time: Mon 2024-01-15 08:08:37 +07 
Universal time: Mon 2024-01-15 01:08:37 UTC 
RTC time: Mon 2024-01-15 01:08:37 
Time zone: Asia/Ho_Chi_Minh (+07, +0700) 
System clock synchronized: yes 
NTP service: active 
RTC in local TZ: no

2. Điều chỉnh timezone cho crontab

Tuy máy chủ đã được điều chỉnh qua timezone VN, nhưng crontab lại luôn thực hiện tác vụ dựa trên timezone GMT chuẩn. Mình phát hiện ra vấn đề này khi kiểm tra lại các file backup. Cron được thiết lập thực hiện lúc 0:0 sáng mỗi ngày

0 0 * * * /home/thuanbui_backup.sh > /dev/null 2>&1

Nhưng tên file lại có tên 2024-01-10_07:00, nghĩa là cronjob được thực thi dựa trên timezone chuẩn, chứ không phải timezone của máy chủ.

Để bảo đảm các tác vụ cron được chạy dựa trên timzezone +7, mình cần bổ sung thêm thông số TZ=Asia/Ho_Chi_Minh vào câu lệnh như dưới đây

0 0 * * * TZ=Asia/Ho_Chi_Minh /home/thuanbui_backup.sh > /dev/null 2>&1

Vậy là xong!

Chào các bạn mình là Quốc Hùng , mình sinh ra thuộc cung song tử ,song tử luôn khẳng định chính mình ,luôn luôn phấn đấu vượt lên phía trước ,mình sinh ra và lớn lên tại vùng đất võ cổ truyền ,đam mê của mình là coder ,ngày đi học tối về viết blog ...