Tại thời điểm viết bài, cài đặt NodeJS 18 và Ubuntu lần lượt là phiên bản LTS của mỗi phiên bản. Bạn sẽ được hướng dẫn cài đặt NodeJS 18 trên Ubuntu trong hướng dẫn này.

Bước 1 – Thêm PPA NodeSource để cài đặt nodejs version

Nhập lệnh sau sẽ thêm nguồn PPA cho NodeJS 18 khi cài đặt Ubuntu 22.04 của bạn:

curl -s https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo bash

Sau khi cài đặt hoàn tất, bảng điều khiển sẽ xuất kết quả ra bảng điều khiển.

Bước 2 – Cài đặt NodeJS 18

Ở bước trước, chúng tôi đã thêm nguồn PPA. Điều này cho phép trình quản lý gói APT cài đặt NodeJS 18 trên bản cài đặt Ubuntu 22.04 của chúng tôi. Chạy lệnh sau:

sudo apt install nodejs -y

Bước 3 – Xác nhận phiên bản đã cài đặt NodeJS

Cuối cùng, chúng ta hãy kiểm tra xem phiên bản NodeJS được cài đặt là 18.x như mong đợi nhé. Chạy lệnh sau:

node -v

Chúng ta sẽ thấy một đầu ra xác nhận phiên bản NodeJS là 18.x trên bản cài đặt Ubuntu 22.04 của chúng ta.

Như mọi khi, vui lòng cung cấp phản hồi trong phần nhận xét và thoải mái đặt bất kỳ câu hỏi nào hoặc xem thêm các bài viết khác

Chào các bạn mình là Quốc Hùng , mình sinh ra thuộc cung song tử ,song tử luôn khẳng định chính mình ,luôn luôn phấn đấu vượt lên phía trước ,mình sinh ra và lớn lên tại vùng đất võ cổ truyền ,đam mê của mình là coder ,ngày đi học tối về viết blog ...