Trong bài viết này, chúng ta sẽ thấy từng bước cách chúng ta có thể chèn dữ liệu bằng PHP vào Mysql bằng cách sử dụng Ajax mà không cần làm mới trang và sau đó lưu trữ vào cơ sở dữ liệu MySQL.
Mình sẽ giải thích đơn giản như sau . mình tạo file config đến database :

<?php
$DB_host = "localhost";
$DB_user = "ajax";
$DB_pass = "123456";
$DB_name = "ajax";
 try
 {
   $DBcon = new PDO("mysql:host={$DB_host};dbname={$DB_name}",$DB_user,$DB_pass);
   $DBcon->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
 }
 catch(PDOException $e)
 {
   echo "ERROR : ".$e->getMessage();
 }

Và giao diện index để chèn vào csdl :

<script type="text/javascript">
 function insertData() {
  var student_name=$("#student_name").val();
  var student_roll_no=$("#student_roll_no").val();
  var student_class=$("#student_class").val();
    $.ajax({
      type: "POST",
      url: "insert-data.php",
      data: {student_name:student_name,student_roll_no:student_roll_no,student_class:student_class},
      dataType: "JSON",
      success: function(data) {
       $("#message").html(data);
      $("p").addClass("alert alert-success");
      $('#result').html(data);
      },
      error: function(err) {
      alert(err);
      }
    });
}
 </script>

Sau khi ấn button thì sẽ tiến hành lấy dữ liệu và chèn dữ liệu vào csdl

<?php
include('db.php');
$student_name=$_POST['student_name'];
$student_roll_no=$_POST['student_roll_no'];
$student_class=$_POST['student_class'];
$stmt = $DBcon->prepare("INSERT INTO student(student_name,student_roll_no,student_class) VALUES(:student_name, :student_roll_no,:student_class)");
$stmt->bindparam(':student_name', $student_name);
$stmt->bindparam(':student_roll_no', $student_roll_no);
$stmt->bindparam(':student_class', $student_class);
if($stmt->execute())
{
 $res="Data Inserted Successfully:";
 echo json_encode($res);
}
else {
 $error="Not Inserted,Some Probelm occur.";
 echo json_encode($error);
}
?>

Vì mình đang thi nên chỉ viết ngắn gọn . Nếu bạn có thắc mắc , liên hệ mình để được giải đáp . Chúc các bạn thành công
Link tải code demo : Tại đây

Chào các bạn mình là Quốc Hùng , mình sinh ra thuộc cung song tử ,song tử luôn khẳng định chính mình ,luôn luôn phấn đấu vượt lên phía trước ,mình sinh ra và lớn lên tại vùng đất võ cổ truyền ,đam mê của mình là coder ,ngày đi học tối về viết blog ...