API (Application Programming Interface) là một giao diện lập trình ứng dụng, cho phép các ứng dụng khác nhau giao tiếp với nhau. API là một bộ các quy tắc, giao thức và công cụ để cho phép các ứng dụng khác nhau trao đổi thông tin với nhau. API giúp cho việc phát triển các ứng dụng trở nên dễ dàng hơn, cũng như tăng tính tương thích giữa các ứng dụng khác nhau.

Trong thế giới công nghệ hiện đại, API đã trở thành một phần không thể thiếu của hầu hết các ứng dụng web và di động. Bất kỳ dịch vụ nào cung cấp dữ liệu hoặc chức năng có thể được tích hợp vào các ứng dụng khác thông qua API.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo và sử dụng API trong phát triển ứng dụng.

Tại sao lại cần API?

API cho phép các ứng dụng khác nhau giao tiếp với nhau thông qua một giao thức chung. Chức năng của API là cho phép các ứng dụng khác nhau truyền dữ liệu và thực hiện các thao tác với dữ liệu đó, mà không cần biết cấu trúc bên trong của các ứng dụng khác.

API cũng cho phép các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng phức tạp hơn, bằng cách sử dụng các chức năng được cung cấp bởi các API khác. Ví dụ, một ứng dụng có thể sử dụng API của Google Maps để hiển thị bản đồ và thông tin địa điểm, hoặc sử dụng API của Twitter để lấy dữ liệu từ Twitter.

API Cach tao va su dung API trong phat trien ung dung

Các loại API

Có hai loại API phổ biến: API web và API di động.

API web là các giao diện lập trình ứng dụng dựa trên các giao thức web như HTTP. Các API web được sử dụng để truy xuất dữ liệu từ các dịch vụ web và các ứng dụng khác nhau.

API di động là các giao diện lập trình ứng dụng được thiết kế để hoạt động trên các thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy tính bảng. Các API di động cung cấp các chức năng cho các ứng dụng di động, cho phép chúng tương tác với các dịch vụ web và các ứng dụng khác nhau.

Các bước để tạo API

Có nhiều cách để tạo API, tuy nhiên, chúng ta sẽ tập trung vào hai cách phổ biến: RESTful API và GraphQL API.

REST (Representational State Transfer) là một kiến trúc phổ biến được sử dụng để xây dựng các API. RESTful API có các đặc điểm như sau:

 • Sử dụng các phương thức HTTP như GET, POST, PUT, DELETE để truy vấn và thao tác với dữ liệu.
 • Sử dụng các địa chỉ URL để xác định tài nguyên mà API sẽ truy xuất hoặc thêm vào.
 • Sử dụng các định dạng truyền tải dữ liệu như JSON hoặc XML.

Để tạo một RESTful API, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

 • Xác định các tài nguyên: Trước hết, chúng ta cần xác định các tài nguyên mà API sẽ cung cấp hoặc truy xuất. Các tài nguyên này có thể là các đối tượng, dữ liệu, hoặc chức năng của ứng dụng.
 • Thiết kế URI: Sau khi xác định các tài nguyên, chúng ta cần thiết kế các địa chỉ URL để xác định tài nguyên mà API sẽ truy xuất hoặc thêm vào.
 • Thiết kế phương thức: RESTful API sử dụng các phương thức HTTP như GET, POST, PUT, DELETE để truy vấn và thao tác với dữ liệu. Chúng ta cần thiết kế các phương thức này dựa trên các tài nguyên và địa chỉ URL đã thiết kế ở các bước trước.
 • Thiết kế định dạng dữ liệu: RESTful API sử dụng các định dạng truyền tải dữ liệu như JSON hoặc XML. Chúng ta cần thiết kế định dạng dữ liệu để truyền tải dữ liệu giữa các ứng dụng.
 • Xác định bảo mật: Trong quá trình thiết kế API, chúng ta cần xác định các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu và tránh các cuộc tấn công mạng.

GraphQL là một ngôn ngữ truy vấn dữ liệu phổ biến được sử dụng để xây dựng các API. GraphQL API có các đặc điểm như sau:

 • Sử dụng một ngôn ngữ truy vấn đơn giản để truy vấn và thao tác với dữ liệu.
 • Cho phép truy vấn động, nghĩa là các truy vấn có thể trả về các trường khác nhau tùy vào yêu cầu của ứng dụng.
 • Dễ dàng mở rộng khi cần thiết.

Để tạo một GraphQL API, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

 • Xác định các tài nguyên: Trước hết, chúng ta cần xác định các tài nguyên mà API sẽ cung cấp hoặc truy xuất.
 • Thiết kế schema: Sau đó, chúng ta cần thiết kế schema cho API bằng cách sử dụng ngôn ngữ truy vấn GraphQL. Schema sẽ xác định các tài nguyên và các trường có thể truy xuất được từ API.
 • Xử lý truy vấn: Khi ứng dụng gửi một truy vấn đến GraphQL API, API sẽ xử lý truy vấn và trả về các dữ liệu tương ứng.
 • Xác định bảo mật: Tương tự như RESTful API, chúng ta cần xác định các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu và tránh các cuộc tấn công mạng.

 Sử dụng API

Sau khi tạo API, chúng ta có thể sử dụng nó để tích hợp các chức năng hoặc dữ liệu vào các ứng dụng khác. Để sử dụng API, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

 1. Đăng ký và lấy API key: Để sử dụng một API, chúng ta cần đăng ký và lấy API key từ nhà cung cấp API. API key là một chuỗi ký tự đặc biệt được sử dụng để xác thực và phân biệt các ứng dụng khác nhau khi truy cập vào API.
 2. Gửi yêu cầu API: Sau khi có API key, chúng ta có thể gửi yêu cầu API thông qua các phương thức như GET, POST, PUT hoặc DELETE. Yêu cầu API này được gửi đến địa chỉ URL đã được thiết kế trong API.
 3. Nhận và xử lý phản hồi: Sau khi gửi yêu cầu API, chúng ta sẽ nhận được phản hồi từ API. Phản hồi này có thể là dữ liệu được yêu cầu hoặc thông báo lỗi nếu có vấn đề xảy ra trong quá trình truy vấn.

Các lợi ích của API

API mang đến nhiều lợi ích cho việc phát triển ứng dụng, bao gồm:

 1. Tăng tính tương thích: API giúp các ứng dụng khác nhau có thể tương tác và trao đổi dữ liệu với nhau, tăng tính tương thích giữa các ứng dụng.
 2. Tăng tốc độ phát triển: Sử dụng các API có sẵn giúp giảm thời gian và chi phí phát triển ứng dụng.
 3. Cải thiện trải nghiệm người dùng: API cho phép các ứng dụng truy cập vào các dịch vụ và chức năng khác nhau, cải thiện trải nghiệm người dùng.
 4. Tăng tính bảo mật: API giúp ngăn chặn các tấn công mạng bằng cách xác thực và phân biệt các ứng dụng khác nhau khi truy cập vào API.

API là một phần không thể thiếu trong việc phát triển ứng dụng hiện đại. Chúng ta có thể sử dụng các API có sẵn hoặc tạo ra các API mới để tích hợp các chức năng hoặc dữ liệu vào các ứng dụng khác nhau. Việc sử dụng API giúp tăng tính tương thích, tăng tốc độ phát triển, cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng tính bảo mật của các ứng dụng.

Chào các bạn mình là Quốc Hùng , mình sinh ra thuộc cung song tử ,song tử luôn khẳng định chính mình ,luôn luôn phấn đấu vượt lên phía trước ,mình sinh ra và lớn lên tại vùng đất võ cổ truyền ,đam mê của mình là coder ,ngày đi học tối về viết blog ...